Hiển thị một kết quả duy nhất

1,050,0001,720,000
190,000550,000
190,000550,000
190,000550,000