Hiển thị một kết quả duy nhất

160,000550,000
160,000550,000
160,000550,000
190,000550,000
160,000550,000