Hướng dẫn treo và chọn kích thước tranh

[ux_banner height=”300px” bg=”4737″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)”][text_box width=”86″ position_x=”50″ position_y=”50″]

hướng dẫn treo và chọn kích thước tranh

[/text_box][/ux_banner] [gap height=”40px”]

1. Hướng dẫn treo tranh

2. Hướng dẫn chọn kích thước tranh

Chọn mẫu tranh treo tường phù hợp tại đây: https://bion.vn/tranh-treo-tuong-2